Klippfisk passer til så mye mer enn bacalao!
Stolt leverandør til det nord-norske fiskeeventyret siden 1917
LES MER
EINAR MUSTAPARTA
"Som fjerde generasjon Mustaparta i Harstad satser jeg nå på bærekraftig, høykvalitets klippfiskproduksjon"
OM MUSTAPARTA

Gründeren

Betydelige deler av råstoffet til klippfiskproduksjon kommer fra Nord-Norge. Det har vært mitt ønske å bruke landsdelens råstoff til verdiskaping i vår region. Produksjonen vår bygger på kjente prinsipper – og er tilpasset det moderne menneskets behov og kvalitetskrav. Jeg håper du vil sette pris på produktet vårt – og vår innsats for fiskeriene og verdiskapingen i Nord Norge.

Vel bekomme! 

historien

Mustaparta-brygga 

Familienavnet Mustaparta er opprinnelig finsk og betyr Svartskjegg. Min oldefar kom fra Torneå i Finland til Vadsø i 1868. Der bygget han seg opp som fisker og fangstmann. I 1917 kjøpte han gården Langnes i Harstad. Sildefisket i Harstadregionen var rikt og han etablerte et betydelig fiske- og notbruk etter tidens målestokk. Hans sønn, min bestefar, lærte seg både sildefisket og notbøterfaget. Min far valgte å jobbe på leverandørsiden med båtmotorer og gearanlegg til den nordnorske fiskeflåten.